strid om ett konstverk som förvärvats
välkänd historia. Vad färre känner till
Målningen som återlämnades från Moderna museet
Katarina Norling avled den 20 april. Foto: Torbjörn Johansson och Jurek Holzer
Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus. Läs mer
till den judiske konsthandlaren Alfred Flechtheims
Mer konst på Moderna kan vara stulen av nazisterna