visar en kartläggning som SvD har gjort
”Vi har en vit makt-människa i Vita huset” | SvD
Migrationsverkets står därmed fast vid de siffror som presenterades i februariprognosen.
Buropen ville inte ta slut – Biden kom av sig | Malin Ekman | SvD
Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus. Läs mer
Att vara seriöst troende anses i bästa fall vara kufiskt, i värsta fall farligt.
Så många väntas söka asyl i Sverige 2019 | SvD