Paulo Silva och Mattias Keresztesi.
Göran Eriksson håller alternativt Annie Lööf-tal | SvD
Per Bolunds stapplande steg som grön ideolog | Lydia Wålsten | SvD
Annie Lööf och Centerpartiet
Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus. Läs mer
Fokus på partidebutanter i Almedalen | SvD
Moderaternas dag i Almedalen: Här är ditt tal, Ulf Kristersson | SvD